ASBEST SÖKÜM UZMANLIĞI YENİLEME EĞİTİMİ BAŞVURULARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

25/1/2013 tarihli ve 28539 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Asbestle Çalışmalarda Sağlık veGüvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik” ve 29.06.2013 tarihli ve 28692 sayılı ResmîGazete’de yayımlanan “Asbest Sökümü İle İlgili Eğitim Programlarına İlişkin…

Continue Reading