İş Kazası ve Ramakkala Modülü

İŞ KAZASI & RAMAK KALA

İş kazası ekranından; işçinin işini yaparken, işyerinde gerçekleşen, işçiyi bedence ya da ruhça etkileyen kaza kayıtlarının girişi sağlayıp, iş kazası takibi yapabilirsiniz.

 Ramak kala ekranından; işyerinde meydana gelen ramak kala olayların girişlerini yaparak takip edilebilirsiniz.