Risk Değerlendirme Modülü

RİSK DEĞERLENDİRME

İş yerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalarının girişlerinin saglandıgı ekrandır.

Yeni risk oluştur diyerek; Değerlendirme bilgileri doldurulur. Zorunlu alanların dolu olduğu taktir de

Aksiyon başlatılır.