Genel Tanımlar Modülü

GENEL TANIMLAR

Kullanıcının sistem içinde kullanacağı tanımlar veya parametreler bu bölümde oluşturulur. Oluşturulan bu parametreler veya tanımlar kullanılacağı zaman kullanıcı veri girişi yapacağı bölümde o bölüm için oluşturmuş olduğu parametre veya tanımları görebilir. Bu bölümde sol taraf Genel Tanımlar başlığının olduğu bölüm, sağ taraf ise Genel Tanım başlığına göre veri girişi yapılacağı bölümdür.

Genel Tanımlar Genel, İş Sağlığı, İş Güvenliği olarak 3 bölümden oluşmaktadır.