Yetki Grubu Tanımlama Modülü

YETKİ GRUBU TANIMLAMA

Kullanıcılara verilen grupların tanımlandığı bölümdür. Sistem yöneticisi bu bölümde kullanıcıya yetki verebilmek için grup oluşturur.

Bu guruba ait olan yetkileri hangi kullanıcıya vermek isterse Kullanıcı Tanımları ekranında bulunan kullanıcıyı oluşturduğu gruba aktarır.

Sol tarafta grubun oluşturulduğu bölüm yer alır. Sağ tarafta ise oluşturulan bu gruba ait yetkiler verilir.

Böylelikle kullanıcının aktarılmış olduğu grupta hangi yetkiler var ise , kullanıcı o yetkilerin tamamına sahip olur.