3.0.25 Versiyon

İş güvenliği \ Çalışan eğitimleri \ Eğitimler kısmına ‘gönder’ butonu eklenerek, girilen eğitimlerin anlık olarak gönderilebilmesi sağlandı.

İş güvenliği \ Çalışan eğitimleri \ Eğitimler kısmına ‘gönder’ butonu eklenerek, girilen eğitimlerin anlık olarak gönderilebilmesi sağlandı.

 Online işlemler kısmına  ‘Eğitim gönderimleri’ eklendi. Bu kısımdan İş Güvenliği Uzmanlarımızın uyguladıkları eğitimleri toplu yada seçili olarak gönderim yapabilmeleri ve tarih aralığı belirterek başarılı başarısız kayıtları görüntüleyebilmeleri sağlandı. Gitmeyen veri hataların ise ‘açıklama’ kısmında gösterilmesi sağlandı.

Tanımlar\ Firma Şubeler \ Şube kısmına ‘ ÇSGB Çalışan Sayısını Sorgula’ butonu eklendi.Bu kısımda seçilen şubenin bakanlıktaki aktif çalışan sayısının gösterilebilmesi sağlandı.

İş Güvenliği kısmına İSG Kurul Toplantıları eklendi. Kurul üyeleri kısmında ‘ekle’ butonundan manuel olarak yada ‘İsg Personel Ekle’ butonundan toplu olarak kurul üyeleri eklenebilmesi ve bir sonraki toplantıda otomatik olarak getirilebilmesi sağlandı.

İş Güvenliği kısmına ‘Acil Eylem Planı’ eklenerek; işyeri bireylerinin alması gereken tedbirler zincirinin neler olması gerektiği planının oluşturulması ve tatbikatların yapılabilmesi sağlandı.

İş güvenliği kısmına ‘Ramak Kala’ eklenerek; işyerinde meydana gelen ramak kala olayların girişi yapılarak takip edilebilmesi sağlandı.

●  İş Güvenliği kısmına ‘Ortam ölçümleri’ eklenerek; çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli işlemlerin girebilmesi sağlandı.

● İş Güvenliği kısmına ‘Çalışma İzinleri’ eklenerek ; işletme ile ilgili bakım denetim düzeltme temizleme gibi çalışma kayıtlarının tutulabilmesi sağlandı.

İş Güvenliği kısmına ‘KKD Takibi’ eklenerek ; Çalışanların Kişisel Koruyucu Donanım girişlerinin yapılabilmesi sağlandı.