3.0.26 Versiyon

●  Çalışan kısmına Son Periyodik Muayene ve Son Temel İSG Eğitimi eklenerek çalışanların eğitim durumlarının ve periyodik muayene durumlarının görüntülenebilmesi sağlandı.

Yönetim panelindeki İsg Personel Tanımları  ‘İsg Profesyonel Tanımları’ olarak değiştirildi. Yeni personel tanımlama kısmındaki bilgilerden tür kısmı kaldırılarak bazı panel karışıklıklarının giderilmesi sağlandı. ( Hekim ve Uzman tanımları için öncelikle NBYS Destek aranarak tanımlama yapılması gerekmektedir bu tanımlama sonrasında hekim ve uzman verilen kullanıcı adı ve şifresi ile giriş sağlayabilecektir.)

Tanımlar / Firmalar Şubeler / Atanan Personeller kısmındaki İşveren Sabit ve İşveren Vekili Sabit alanlarına atama yapıldığında, Çalışanın eğitim katılım tutanağı formuna bu kısımda girilen verilerin otomatik olarak getirilmesi sağlandı.

● İş Güvenliği / İSG Kurul Toplantıları / Kurul Üyesi Ekle kısmındaki Personel bölümünden Tüm firma yada seçili firma personellerinin eklenebilmesi sağlandı.

● İş Güvenliği / KKD Takibi kısmına , tüm firma yada seçilen firmaların toplu şekilde koruyucu donanım eklemelerinin yapılabilmesi sağlandı.

İstatistik / Genel Analiz kısmına Aktif Gebe Listesi eklendi. Bu kısımdan firma kriteri girilip sorgulandıktan sonra seçilen firmaya ait gebe sayılarının ve gebelik detaylarının görüntülenebilmesi sağlandı.

● İstatistik / Genel Analiz kısmına Hasta Yaş Aralığı – Genel Toplam eklendi. Yaş aralığı kriteri girilerek sorguladıktan sonra Kadın- Erkek ve Toplam sayının görüntülenebilmesi sağlandı.

● İstatistik / Genel Analiz kısmına Eğitime Katılmayanlar eklendi. İstenilen kriterler girildikten sonra sorgulama yapılarak personel detaylarının alınabilmesi sağlandı.

● İstatistik / Genel Analiz kısmına Eğitime Katılım Süreleri eklendi. Firma ve Tarih kriterleri girildikten sonra sorgulama yapılarak verilen eğitim sürelerinin ve detaylarının alınabilmesi sağlandı.

●  İş Güvenliği / Eğitimler kısmına Dökümanlar alanı eklenerek bilgisayar üzerinden istenilen dosyaların seçilebilmesi sağlandı.

● Çalışan / Firma Şube Bilgileri / Düzenle / Bölüm ve Kısım içerisine Yeni – Düzenle – Sil butonu eklenerek tanımlama ve tanımlamalar üzerinde düzeltme silme yapılabilmesi sağlandı.

● Tanımlar / Firmalar Şubeler / Şube Bilgileri kısmında Firmanın Aktif Çalışan Sayısı’nın gösterilebilmesi ve ÇSGB’den sorgulanabilmesi sağlandı. Doldurulan SGK Sicil No bilgilerine göre Tehlike sınıfı , Periyodik süre , Şube sektör alanlarının otomatik olarak getirilmesi sağlandı. ( Periyodik süre manuel olarak değiştirilebilir )

● İş Sağlığı kısmında yapılan işlemin üzerinde mouse bekletildiğinde Kaydı Ekleyen Kullanıcı bilgisinin getirilmesi sağlandı. Ayrıca ilaçlar kısmında gönderilen reçetenin E-Reçete numarasının gösterilebilmesi ve yanındaki kopyalama butonundan E-Reçete numarasının kopyalanabilmesi sağlandı.

●  İş Sağlığı \ E-Reçete Gönder-Göster \ E Reçete kısmına Reçeteye Tanı Ekle ve Reçeteye Açıklama Ekle butonları eklendi. Böylece Sgk’ya gönderilen reçetelerde silme işlemi yapmadan , üzerinde tanı ve açıklama ekleyerek güncellenebilmesi sağlandı.

● İş Sağlığı / Muayene kısmında , çalışana sağlık raporu eklendiğinde önceki veri detaylarının ya da yeni detay eklemesi yapılarak raporda yazdırılması sağlandı.

● İş Sağlığı / Muayene kısmında, çalışana sevk eklemesi yaptıktan sonra Muayene sevk detayı bölümünde Yeni Tanım ekleme ya da Önceki Kullanılan tanımlardan ekleme yapılabilmesi sağlandı.