3.0.27 Versiyon

●  Kullanıcı Bilgilerim / Kullanıcı Ayarları kısmına İmza Yükle butonu eklendi.
Kullanıcı imzasını bilgisayar ortamından seçtikten sonra ‘İşe giriş muayenesi’ yazdırdığında imzasının liste sonunda görüntülenmesi sağlandı.

Çalışan / Yeni kayıt / Firma Şube Bilgileri kısmındaki ‘İşe Giriş Tarihi’ zorunluluğu kaldırılarak çalışan girişlerinin daha kolay yapılabilmesi sağlandı.

Muayene ekranındaki İlaçlar alanı güncellenerek , renkli reçete detayına benzer reçete girişleri yapılabilmesi sağlandı.

●Yeni eklenen bir İş kazası muayenesine ‘Z04.3 Kazalar sonrası diğer muayene ve gözlem’ tanısının otomatik olarak getirilmesi sağlandı.

●Yeni eklenen bir İşe giriş muayenesine ‘Z02.1 İşe girme öncesi muayene’ tanısının otomatik olarak getirilmesi sağlandı.

● İş Güvenliği / Çalışan Eğitimleri / Eğitimler kısmından manuel olarak yapılan eğitim girişlerinin , Şablon Olarak Kaydet butonundan şablonlara eklenebilmesi sağlandı.

●  Tanımlar/ Firmalar Şubeler kısmına resmi kurumlarda kurum hekimliği yapan hekimlerimiz için Tesis kodu alanı eklendi. ( Sadece ilgili kurum hekimliği yaptığı firmalar için bu alan doldurulacaktır. Diğer firmalar için kullanıcının ayarlarındaki TESİS KODU kullanılacaktır )

Muayene detayındaki Hızlı Ara kısmında * işareti ile arama eklenerek * koyulan kelimelerin içerisinde geçenler olarak arattırılması sağlandı. Ayrıca Baştan ara ,  İçinde ara butonları eklenerek seçime bağlı olarak da arama yapılabilmesi sağlandı. ( örn: içinde genel kelimesi geçenleri aramak isterseniz *genel yazmanız yada içinde ara butonunu işaretlemeniz gerekmektedir. )  

İş Güvenliği / Çalışan Eğitimleri / Eğitimler kısmına Gönder butonu eklendi.
Bu buton üzerinden tekli yada toplu eğitim gönderimlerinin yapılabilmesi ayrıca Gönderim Geçmişlerininde görüntülenebilmesi sağlandı.