3.0.41 Versiyon

● Sağ üst kısımda yer alan Kullanıcı BilgilerimProgram Ayarları ekranına ;    ‘Periyodik ve İşe Giriş muayenelerinde muayene bilgilerini mail gönderirken hangi rapor oluşturulsun?’ seçeneği eklendi. Böylelikle Özet , Detay veya her iki rapor örneğinin mail gönderilebilmesi sağlandı.

● Sağ üst kısımda yer alan Kullanıcı Bilgilerim / Program Ayarları ekranına ; ‘Muayene Tanı arama işleminde seçilen arama tipi’ seçeneği eklendi.
Örneğin aradığımız tanı ‘Genel Tıbbı Muayene’ ise ;
Arama tipi Baştan ara seçildiğinde , cümlenin başındaki kelimeyi yani Genel kelimesini arattırdığımızda tanıyı bulabiliriz . Arama tipi İçinde ara seçildiğinde ,
Genel – Tıbbi – Muayene kelimelerinden herhangi birini yazdığımızda arattırdığımız kelimenin içinde geçtiği tüm tanı listesini bulabiliriz.

● Sağ üst kısımda yer alan Kullanıcı Bilgilerim / Program Ayarları ekranına ; ‘Hastaya kronik tanı eklendiğinde tespit tarihi sorulsun mu?’ seçeneği eklendi.

İş Sağlığı / Normal Muayene ekranında yer alan ‘Önceki Muayeneleri’ butonu içeriğine Muayene Aktar seçeneği eklendi. Bu kısımda üzerinde bulunduğumuz personelin önceki muayeneleri ve muayene içerikleri (Tanı , ilaç vb)  sıralanır. Kullanıcı herhangi birini seçip muayene aktar dediğinde,  personelin yeni muayenesine kullanıcının seçmiş olduğu muayene içerikleri aktarılır.